Ducati Insurance

 
share

 

Uw Ducati is een kostbaar bezit, dus wilt u hem ook op de best mogelijke manier verzekeren. Sinds 1 januari 2010 heeft Ducati hiervoor de perfecte oplossing gevonden: Ducati Insurance.


Via Ducati Insurance kunt u uw motor op 4 verschillende manieren verzekeren, te weten WA, WA Beperkt Casco, WA Volledig Casco (All Risk) en WA Volledig casco + 3 jaar aanschaf-/taxatiewaarde vergoeding. Zo hebt u altijd een dekking die het beste bij u past.


Ducati Insurance kent GEEN alarmplicht en GEEN eigen risico bij schadeherstel door een officiële Ducati dealer.
U heeft de keuze uit vier dekkingsvarianten;


WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

 

Bij deze dekking bent u verzekerd voor schade die u met uw Ducati aan derden toebrengt en heeft u ook recht op juridische hulp bij het verhalen van schade aan uw Ducati op derden.


WA Beperkt Casco


Naast diefstal (of poging daartoe) bent u tevens verzekerd voor schade buiten uw schuld zoals onder andere veroorzaakt door joyriding, brand, botsing met vogels of loslopende dieren, storm en natuurrampen. Accessoires tot € 1.500,- gratis meeverzekerd. Gratis pechservice voor Ducati’s  jonger dan 10 jaar in geheel Europa, inclusief eigen woonplaats.


WA Volledig Casco (All Risk)


Naast alle gebeurtenissen die onder de Beperkt Casco dekking vallen, zijn alle van buitenkomende onheilen onder deze dekking verzekerd. Tevens is schade aan de helm en kleding gratis meeverzekerd tot een bedrag van € 1.500,- per opzittende.


WA Volledig Casco + 3 jaar aanschaf- / taxatiewaarde vergoeding


Wanneer u kiest voor deze dekking, dan kiest u voor 100% zekerheid. Uw Ducati is nu gedurende de eerste drie jaar na aanschaf of taxatie gegarandeerd tegen deze waarde verzekerd. Er vindt dus geen afschrijving plaats!


Extra kortingen wanneer:


• U minder dan 12.000 km per jaar rijdt
• U gebruik maakt van de winterstop (15 december tot 1 maart)

Optionele dekkingen:


Schadeverzekering voor opzittenden (juist voor u als bestuurder)

Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade die u of uw nabestaande(n) lijden bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bij invaliditeit gaat het dan bijvoorbeeld om aanpassingen aan uw woning en/of medische behandeling, maar ook uw kleding en/of bagage is gedekt.

 

Ga naar www.ducati-insurance.nl voor meer informatie en een bereken binnen 1 minuut uw premie, of bel met één van onze specialisten 0172-427296